HTM, s.r.o.
Bieblova 38, 500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 532 919
mob.: +420 602 114 747
e-mail: htm@htm.cz
ÚVOD PRODUKTY KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA SERVIS / MONTÁŽ TECHNICKÁ PODPORA OBCHOD BAZAR KONTAKTY

Slovník pojmů

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line – širokopásmová technologie, která na standardní telefonní přípojce anebo na digitální přípojce (euroISDN) umožňuje přenos širokopásmových datových služeb; přitom lze bez omezení telefonní přípojku nebo digitální přípojku současně provozovat bez omezení. Jak už název napovídá, přenos dat je asymetrický, kdy rychlost směrem k uživateli (downstream) je výrazně vyšší než v opačném směru (upstream).

AUTO REDIAL

automatické volání posledně volaného telefonního čísla

AUTODIAL

paměť telefonních čísel. Čísla , která uložíte v paměti přístroje, vytáčíte jednoduše stisknutím jednoho nebo dvou tlačítek

BROADCAST

funkce, která umožňuje rozeslání faxové zprávy načtené v dokumentové paměti na vice faxových čísel

CLIP

Calling Line Identification Presentation. Identifikace volajícího, tedy zobrazení čísla, které právě volá.

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunication. Mezinárodní standard pro bezdrátový přenos hlasu a dat v pásmu 1900 MHz. V současné době nahrazuje zastaralé standardy CT0, CT1, CT1+ a CT2, které nejsou schopny splnit současné požadavky na kvalitu, bezpečnost a funkčnost.. Užívaný pro telefony bez kabelu, propojující sluchátko se základnou. Poskytuje tak volnost pohybu v dosahu rádiového signálu (bežně 300 m na volném prostranství a 50 m v budovách). Další možností je realizace bezdrátové pobočkové telefonní ústředny, pomocé více sluchátek připojených k jedné základně.

FLASH

používá se u pobočkových ústředen a slouží především k přepojování hovorů. Umožňuje také aktivovat doplňkové a speciální služby

GAP

Generic Accesss Profile. Rozšíření standardu DECT/GAP umožňuje vzájemnou spolupráci bezdrátových telefonních přístrojů od různých výrobců

GSM

Global System for Mobile Communication. Zkratka odvozená od názvu standardu pro mobilní komunikaci. GSM sítě jsou označovány jako sítě druhé generace. Nabízejí uživatelům služby SMS, roaming, identifikaci volajícího, přesměrování hovorů, přenos faxu a dat, apod.

HOLD

přidržení spojení/hovoru. Hovor můžete dočasně přerušit, aniž ukončíte spojení.Po opětovném stisknutí tačítka pokračujete v původním telefonním hovoru

ISDN

Integrated Services Digital Network. Světový telekomunikační standard, který umožňuje v rámci sítě digitálních telefonních ústředen přenášet hlas, data a video po dvou B kanálech rychlostí 64 kbps. V Evropě včetně ČR se používá norma euroISDN.

Konferenční hovor

Služba telefonní ústředny nebo sítě, kdy spolu hovoří více účastníků najednou.

MODEM

MOdulátor a DEModulátor.Zařízení, které umožňuje počítači komunikovat s jinými počítači přes analogovou telefonní linku.Místní modem mění digitální signály z počítače na analogové, které se potom přenášejí přes telefonní linku a na druhé straně je modem, který je potom mění na digitální signál, který je potom posílán do počítače.

MSN

Multiple Subscriber Number - vícenásobné účastnické číslo. K základní přípojce ISDN lze zapojit až 8 koncových zařízení 1- 8 představují přípojná telefonní čísla digitální ústředny (MSN čísla)

MULTI

multilink - možnost připojení dalších přenosných telefonních sluchátek k základně bezdrátového telefonu nebo možnost připojení jednoho přenosného sluchátka pro vice základnových stanic

MUTE

vypnutí mikrofonu. Zatímco Vy druhou stranu slyšíte, ona Vás nikoli

PAGING

akustická signalizace mezi základnovou stanicí a přenosným sluchátkem

PAUSE

vložení mezery do sledu volených čísel

PBX

Private Branch Exchange. Pobočková telefonní ústředna.

Přesměrování hovoru

Funkce sítě umožňující přesměrovat příchozí volání na libovolnou jinou telefonní stanici, případně na záznamník.

PCM

Pulse Code Modulation – pulzně kódová modulace – metoda používaná v digitálních telekomunikacích včetně ISDN pro převod analogového signálu na digitální

POLLING

posílání dokumentu, ze svého faxu na fax , kde se právě nacházíte.

REDIAL

paměť posledně volaného čísla. Při obsazené lince můžete opakovat volbu stisknutím jediného tlačítka

SMS

Short Message Service. Krátká textová zpráva představující krátký text, který lze přenášet v mobilní telefonní sítí GSM.

Splitter

pasivní prvek, který lince vydělí definované frekvenční pásmo. To je poté využito jako standardní telefonní linka nebo pro ISDN. Díky tomu je možné na jednom přípojném vedení mít současně ADSL a ISDN či klasický telefon.

TAPI

Telephone Application Program interface – telefonní aplikační rozhraní pro Windows

THERMOTISK

Thermo tisk fax tiskne prostřednictvím tepelné tiskové hlavy na roli speciálního tepelně citlivého papíru

THERMOTRANSFER

přenos tepelného tisku přes inkoustovoufólii na běžný kancelářský papír

VOIP

Telefonování, při kterém je část spojení zajišťována prostřednictvím sítě Internet. Hlas je převeden na sekvenci dat a ta jsou přenesena po vysokorychlostních datových spojích, které jsou využívány pro internet. Narozdíl od běžného spojení, kdy volání blokuje celý spoj pro jeden hovor, je při internetovém volání přenosová kapacita využívána i pro přenos běžných dat nebo dalších hovorů.

VPN

Virtual Private Network. Služba určená pro firemní zákazníky, která propojí mobilní telefony firmy do privátní sítě spojené s pobočkovou ústřednou. Mezi jednotlivými mobilními telefony sítě lze používat pouze zkrácené volby linek a nastavovat uživatelská práva pro volání obdobně jako u poboček podnikové pobočkové ústředny. Volání mezi jednotlivými telefony firemní VPN jsou zpoplatňovány za velmi výhodných podmínek.

Wi-Fi

Technologie bezdrátových sítí, které pracují v bezlicenčním pásmu podle standardu 802.11. O2 nabízí připojení k internetu prostřednictvím tzv. HotSpots, neboli přístupových bodů, v jejichž okolí je možné připojit se k síti počítačem nebo mobilním telefonem (podporujícím tuto technologii).

Základnová stanice

Základnová rádiová stanice (BTS) zajišťující rádiové spojení s mobilním telefonem. Zpravidla obsahuje několik směrových vysílačů - transcieverů (TRX), které pokrývají určitou část území rádiovým signálem.

© Copyright HTM, s.r.o. 2006 | Mapa stránek
Realizace: LOTOFIDEA s.r.o.